Opintosuunnat ja opinnot

Onnittelut opiskelupaikan johdosta!

Vaasan yliopiston kaunis kampus on valmiina vastaanottamaan uudet opiskelijat. Olet lämpimästi tervetullut osaksi tiedeyhteisöämme ja haluamme olla luottamuksesi arvoinen.

Yliopisto-opinnot tuovat mukanaan paljon uutta ja tuntematonta; uudet opiskelumuodot, uudet ystävät ja ehkä myös uuden kaupungin. Tuutorit, omaohjaajat sekä opettajat auttavat sinua opintojen alkutaipaleella. Mutta muista, että aina on olemassa joku jolta voi kysyä mitä tahansa!

Hallintotieteiden koulutuksessa pyritään jatkuvasti vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Opintojesi aikana opit etsimään uutta ja soveltamaan saamaasi tietoa erilaisissa yhteyksissä. Olemalla avoin uusille asioille sekä olemalla osa yhteisöä jossa luodaan uutta, tulet löytämään oman polkusi ja saamaan hyvät eväät tulevaisuutta varten. Tavataan hallintotieteiden opintojen merkeissä!

Aurinkoista kesää!

Marja Vettenranta
Koulutusvastaava, hallintotieteet
029 449 8175
marja.vettenranta@univaasa.fi

Oppianevastavaavat

Hallintotieteiden opintosuuntien opiskelijoiden keskuudesta on myös valittu oppiainevastaavat, näistä jokainen edustaa omaa pääainettaan.

Oppiainevastaavilta voit saada apua esimerkiksi opintosuuntaasi valitessasi. Oppiainevastaavien tärkeimpänä tehtävänä on edesauttaa opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä kommunikaatiota. 

Aluetiede, Emilia Virtanen

Emilia Virtanen

Tähän esittely


Sosiaali- ja terveyshallintotiede, Joel Järvensivu

Tähän esittely

Joel Järvensivu

Julkisjohtaminen, Henri Miettinen

Henri Miettinen
©Sara Alasuutari

Tähän esittely


Julkisoikeus, Sonja Vieristö

Tähän esittely