Hallinnoijat

Hallinnoijat pähkinänkuoressa

Hallinnoijat ry on vuonna 1983 perustettu Vaasan hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen erilaisia etuja kuten edunvalvontaa kampuksella, tuotealennuksia yhteistyökumppaneiltamme ja järjestämme lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Yhdistyksen tarkoituksena on siis valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja, toimia opiskeluolosuhteiden parantamiseksi, lisätä hallintotieteellisen koulutuksen tunnettavuutta ja edistää jäsentensä vapaa-ajan sosiaalista toimintaa sekä tarjota harrastusmahdollisuuksia. Hallinnoijat ry järjestää jäsenilleen muun muassa kokouksia, liikuntaa, vapaa-ajanviettotilaisuuksia sekä opintomatkoja. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa Hallarit hikoilee – liikuntatapahtumat, sitsit, peli-illat ja ulkopaikkakunnille suuntautuvat excursiot.

Ennen kaikkea Hallinnoijat ry luo yhteisöllisyyttä hallintotieteiden opiskelijoiden kesken sekä poikkitieteellisesti muiden ainejärjestöjen kanssa. Kokoamme hallintotieteilijöitä yhteen ja toimimme linkkinä opiskelijoiden ja tiedekuntamme välillä. Toimintaamme kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan alusta asti!

Ainejärjestö on osa jokaisen opiskeluaikaa, myös sinun!

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Ainejärjestömme järjestämiin tapahtumiin tai tempauksiin on kuka tahansa tervetullut. Mikäli osallistuminen edellyttää osallistumismaksua, on se yleensä jäsenillemme edullisempi

Haluaisitko olla mukana järjestämässä tapahtumia tai suunnittelemassa yhteistyökumppanuuksia / -sopimuksia?

Ainejärjestömme toimintaan on mahdollista päästä mukaan eri tasoilla ja toimikauden pituus on yksi vuosi. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi hallitustoimintaan ja sen alaisiin jaostoihin hakeminen. Hallinnoijien alaisina jaostoina toimivat projektijaosto ja kulttuuri- ja liikuntajaosto. Tämän lisäksi meillä on myös erilasia toimihenkilöpestejä, esimerkiksi tuotevastaava ja alumnivastaava. Lisäksi  Hallinnoijat ry:n alaisuudessa toimii nykyään myös perinneseura.

Projektijaosto

Hallinnoijat ry järjestää monia erilaisia tapahtumia läpi vuoden, joten auttavat kädet ja ideat ovat aina tarpeen. Projektijaostossa pääsee mukaan järjestämään ja ideoimaan erilaisia tapahtumia ja muita mahdollisia projekteja. Projektijaostossa saa ainutlaatuista kokemusta tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jaosto toimii yhdessä hallituksen ja erityisesti projektivastaavien kanssa.

Kulttuuri- ja liikuntajaosto

Hallinnoijat pitävät huolta jäsenistönsä hyvinvoinnista myös järjestämällä erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Kulttuuri- ja liikuntajaostossa saa kokemusta erilaisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestämisestä. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi hallarit hikoilee- tapahtumat sekä excursiot! Toimintaan mukaan lähtemällä oppii varmasti paljon uutta kulttuuriin ja liikuntaan liittyvistä aiheista. Kulttuuri- ja liikuntajaosto toimii yhdessä hallituksen ja erityisesti kulttuuri- ja liikuntavastaavan kanssa.

Yhdistyksen periaatteet

Yhdistyksen tehtävä on valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja.

Hallinnoijat pyrkivät vaikuttamaan opiskelijoiden etuihin tiedekunnassa ja ylioppilaskunnassa. Tärkein edunvalvonnallinen toimi on kaksi kertaa vuodessa kerättävät opiskelijapalautteet, joihin vastaamalla jokainen opiskelija voi antaa tärkeää palautetta niin yhdistyksemme kuin tiedekuntamme toiminnasta.

Hallareiden edunvalvonnasta kampuksella vastaa Hallinnoijat ry:n hallitus, joka tekee läheistä yhteistyötä tiedekunnan, muiden ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kanssa. Hallitus tapaa tiedekunnan hallintoa, opetushenkilökuntaa sekä muiden järjestöjen edustajia säännöllisesti, ja tapaamisissa keskustellaan opiskelijoiden antamista palautteista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi yhdistyksemme tekee tiivistä yhteistyötä SYY-Wasa ry:n kanssa.

Edunvalvontatyöstä vastaa erityisesti halhallituksen koulutuspoliittinen vastaava eli kopo. Ole yhteydessä kopoon, jos huomaat epäkohtia tai parannettavaa koulutukseen liittyvissä asioissa. Ainejärjestötoiminnan tarkoitus on tehdä opiskeluajasta mahdollisimman sujuvaa ja hauskaa!

Kopon saat parhaiten kiinni sähköpostilla.