HalHallitus

Hallinnoijat ry:n toiminnan järjestämisestä sekä edustamisesta vastaa sen hallitus, joka koostuu kymmenestä (10) jäsenestä. Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa, ja toimii tehtävässään vuoden ajan. Hallitustoimintaan voi kuka tahansa ainejärjestön jäsen hakea mukaan ja toimintaan on mahdollista osallistua myös jaostojen kautta. Hallituksen apuna toimii tällä hetkellä yksi jaosto; projektijaosto sekä erillisiä toimihenkilöitä.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kaudella 2023 hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä.

 

  HalHallitus 2024!  

 

Puheenjohtaja

Laura Nieminen

Puheenjohtaja koordinoi koko yhdistyksen sekä muiden hallituslaisten toimintaa. Lisäksi puheenjohtaja osallistuu lukuisiin kokouksiin eri sidosryhmien kanssa, luo Hallinnoijien toiminnalle suuntaviivat, tekee toimintasuunnitelman sekä valvoo yhdistyksen toiminnan lainmukaisuutta.

 

 


 

 

Varapuheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava

Leo Kamppinen

Varapuheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava järjestää toteuttaa haalariprojektin, kontaktoi ja hankkii yhteistyökumppaneita, ohjaa yrityssuhdejaostoa ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa. Lisäksi varapuheenjohtaja jakaa osan puheenjohtajan vastuista.

 

 

 


 

 

Koulutuspoliittinen vastaava

Elle Koskimies

Koulutuspoliittisen vastaavan pöydälle kuuluvat opintoasiat, koulutusohjelmat, palautekyselyt, oppiainevastaavien ohjaaminen sekä yhteydenpito koulutushenkilökunnan kanssa. Lisäksi kopo osallistuu Student forumeihin ja edunvalvontavaliokunnan tapaamisiin.

 

 


 

 

Sihteeri ja tietosuojavastaava

Minttu Puustinen

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat, kokouskoonnit, fuksijulkaisun, osavuositoimintakertomuksen ja toimintakertomuksen, ylläpitää jäsenrekisteriä, hoitaa tuotetilaukset sekä seuraa tietosuojan ja omavalvonnan toteutumista.

 

 


 

 

Rahastonhoitaja

Essi Makkonen

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, laskutuksen, kassan ja rahaliikenteen sekä laatii tilinpäätöksen ja talousarvion.

 

 


 

 

Tiedottaja

Emma Haapala

Tiedottaja huolehtii yhdistyksen nettisivujen ylläpidosta ja päivityksestä, sähköpostin ylläpidosta ja sähköpostilistasta, tapahtumakutsuista ja -teksteistä. Tällä kaudella myös Telegram on otettu aktiivisesti käyttöön. Somekanavista Twitter ja LinkedIn kuuluvat tiedottajan vastuulle.

 

 


 

 

Somevastaava

Katri Salmela

Somevastaava toimii yhdessä tiedottajan kanssa, jonka kanssa he vastaavat yhdistyksen sosiaalisen median tilien ylläpidosta sekä kehityksestä. Somevastaava vastaa myös esimerkiksi sisällöntuotannosta eri alustoille, joten hän toimii graafisen suunnittelun sekä multimediatuotannon parissa.

 

 


 

 

Projektivastaava

Eetu Harjula

Projektivastaava

Fiia Isoaho

Projektivastaavat ovat järjestämässä kaikkia meidän tapahtumiamme, joita ovat mm. sitsit, kahvihetket, peli-illat, fuksitapahtumat sekä muut tapahtumat, kuten beer pong-turnaus H-Pong. Projektivastaavilla on apunaan projektijaosto, jota he yhdessä koordinoivat.

 

 


 

 

Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava

Veeti Katainen

Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava huolehtii kaikista työelämä- ja kulttuuritapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi Hallarit hikoilee -tapahtumat, excursiot sekä erilaiset hyvinvointitapahtumat.

 

 


 

Kuvat otettu @ Zoomi Vaasa