Nauha- ja merkkiohjesääntö

Hallinnoijat ry:n ainejärjestönauha


Hallinnoijat ry:llä on ainejärjestönauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauhaa käytetään aina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa yhdessä siten, että ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylempänä, poikkeuksena Hallinnoijat ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauha on ylempänä. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.Hallinnoijat ry:n ainejärjestönauha


Ainejärjestönauha on 30 mm leveä nauha. Nauhan pohjaväri on sininen ja siinä on kaksi 5 mm:n levyistä valkoista raitaa, molemmat 5 mm:n etäisyydellä nauhan reunasta.


Jokaisella Hallinnoijat ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa ainejärjestönauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus säilyy valmistumisen jälkeen.


Hallinnoijat ry:n kultaisen tai hopeisen ansiomerkin saaneilla on oikeus käyttää ansioituneen jäsenen nauhaa, joka jaetaan ansiomerkin luovutuksen yhteydessä ja jonka leveys on 45 mm. Nauha on samankaltainen kuin ainejärjestönauha, mutta sen valkoiset raidat ovat 7,5 mm leveitä ja sijaitsevat 7,5 mm:n etäisyydellä nauhan reunoista.


Juhlanauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Frakin tai puvun kanssa nauhaa kannetaan liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle. Juhlapuvussa (mekko) kannetaan nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa tai siten, että nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle lantiolle. Nauha ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa kannetaan juhlapuvun kanssa.

 

Hallinnoijat ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset


Hallinnoijat ry:llä on kolme eri ansiomerkkiä: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Merkki kuvaa laakerinlehtiseppeleen ympäröimää Hallinnoijat ry:n logoa. Ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Merkkiä ei kuitenkaan voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.


Ansiomerkki luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ansiomerkin luovutuksen yhteydessä ansiomerkin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi merkin myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa merkkien saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.


Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia ansiomerkkejä, muttei kuitenkaan saman kalenterivuoden aikana.


Nauha- ja merkkiohjesääntöä voidaan muuttaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

10§
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää ansioista yhdistyksen hyväksi. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi opintojensa aikana aktiiviselle yhdistyksen toiminnassa olleelle jäsenelle.

11§
Pronssisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kolme, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan viisi kappaletta. Pronssisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Pronssisten ansiomerkkien luovutus tapahtuu yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä ja välivuosina hallituksen parhaaksi katsomassa ajankohdassa, joko toisen tapahtuman yhteydessä tai omana tilaisuutenaan.

12§
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai ylioppilaskunnan hallituksen jäsenelle.

13§
Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kaksi, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kolme kappaletta. Hopeisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hopeisten ansiomerkkien luovutus tapahtuu yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä viiden vuoden välein ja välivuosina hallituksen parhaaksi katsomassa ajankohdassa, joko toisen tapahtuman yhteydessä tai omana tilaisuutenaan.

14§
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tehtävissä tai yhdistyksen ansiokkaasta edustamisesta ylioppilaskunnan tai yliopiston luottamustoimissa.

15§
Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää yksi kappale, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kaksi kappaletta. Kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen yleiskokous hallituksen esityksestä. Kultaisten ansiomerkkien luovutus tapahtuu yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä ja välivuosina hallituksen parhaaksi katsomassa ajankohdassa, joko toisen tapahtuman yhteydessä tai omana tilaisuutenaan.

 

 

Hallitusmerkki

16§
Hallinnoijat ry:llä on kaksi erilaista hallitusmerkkiä. Kullan ja hopean väriset. Molemmat ovat halkaisijaltaan kaksikymmentä (20) millimetriä ja ne ovat ympyrän muotoisia. Hallitusmerkeissä on yhdistyksen tunnus samantapaisesti kuin kunniamerkeissä.

16.1§
Kultaista hallitusmerkkiä käyttävät Hallinnoijat ry:n hallituksen istuvat jäsenet. Merkkiä käytetään vasemmassa rintapielessä rinnan korkeudella, ja sen käyttö on sallittua edustustilaisuuksissa, sekä juhla- ja iltapuvuissa. Hallinnoijat ry tarjoaa kultaisen hallitusmerkin istuvan hallituksen käyttöön ja merkki tulee palauttaa yhdistykselle toimikauden päättyessä. Yhdistyksen omissa vuosijuhlissa kultaista hallitusmerkkiä käytetään kiinnitettynä yhdistyksen ainejärjestönauhaan. Hopeista hallitusmerkkiä käyttävät entiset hallituksen jäsenet. Hopeista hallitusmerkkiä käytetään aina vasemmassa rintapielessä rinnan korkeudella, irrallaan ainejärjestönauhasta. Merkin käyttö on sallittua juhla- ja iltapuvuissa.

16.2§
Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenet voivat toimikautensa päätyttyä lunastaa itselleen hopeisen hallitusmerkin.