Hall of Fame

Hallinnoijat ry:llä on merkkiohjesääntö, joka määrittää millaisia ansio- ja kunniamerkkejä järjestö voi myöntää ansioituneille jäsenilleen tai järjestön toimintaa edistäneille tahoille. Ansiomerkit myöntää Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja  yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä viiden vuoden välein ja välivuosina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla pidettävässä tilaisuudessa.. Hallinnoijat ry voi myös nimetä keskuudestaan kunniajäseniä.


Ansioituneet:

2009

Hallinnoijat ry:n kunniajäseneksi valittiin Isa-Tuuli Tuominen.

Tuominen on toiminut halhallituksen jäsenenä ja Hallareiden 25-vuotisjuhlien vastaavana. Tämän lisäksi Tuominen on tehnyt pitkän päivätyön mm. toimimalla ylioppilaskunnan edustajistossa ja hallintotieteiden tiedekuntaneuvostossa.


2010

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki nro 1 myönnettiin Leeni Raudalle (ent. Terkko) 

Raudan toiminta Hallinnoijat ry:n perustamisessa ja ensimmäisena puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen olemassaololle ja toiminnan jatkuvuudelle.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 1 myönnettiin Marja Vettenrannalle

Vettenranta on toiminut ansiokkaasti Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana. Vettenranta on näin ollen edistänyt yhdistyksen toimintaa omalla puheenjohtajakaudellaan sekä nykypäivänä.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 2 myönnettiin Elisa Kannastolle

Kannasto on toiminut pitkäaikaisesti aktiivisesti Hallinnoijat ry:n hyväksi ollen aktiivinen ja luotettava. Kannasto on edistänyt Hallinnoijat ry:n toimintaa osallistumalla tapahtumien järjestämiseen


2011

Hallinnoijat ry:n kunniajäseneksi valittiin Esa Hyyryläinen, Kirsi Lähdesmäki, Ilpo Ojala, Pirkko Vartiainen sekä Olli-Pekka Viinamäki.

Hyyryläinen, Ojala, Lähdesmäki, Vartiainen sekä Viinamäki ovat toimineet vuosia yhdistyksen tilintarkastajina, ja näin ollen edistäneet yhdistyksen toimintaa kiitettävästi.


2013

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki nro 2 myönnettiin Marja Vettenrannalle

Vettenranta on osoittanut työssään merkittävää tukea hallintotieteitä opiskelevia ja Hallinnoijat ry:tä kohtaan. Hän on opiskeluajoistaan lähtien pitänyt järjestöämme sydämenasianaan. Nykyään Vettenranta tekee päivittäin merkittävää työtä hallintotieteilijöiden parissa, ja osoittaa suurta kiinnostusta yhdistyksemme toimintaa kohtaan. Myös hänen toimintansa Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 3 myönnettiin Eero Kalliolle

Kallion toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja ainejärjestön hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Kallio on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:t’ä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Lisäksi Kallio on toiminut ansioituneesti Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä, ja Hallinnon opiskelijaedustajana. Hän on myös tukenut hallintotieteiden opiskelijoita opintopolullaan olemalla tutortoiminnassa mukana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 4 myönnettiin Emmi Niemiselle

Niemisen toiminta Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää ainejärjestön hyväksi. Nieminen on edistänyt yhdistyksen toimintaa niin kaudellaan ainejärjestön puheenjohtajana kuin sen jälkeenkin. Lisäksi Nieminen on ansioituneesti edustanut hallintotieteilijöitä hallinnon opiskelijaedustajana. Hän on myös tukenut hallintotieteen opiskelijoita opintopolullaan myös tutortoiminnan myötä, ja osoittanut aktiivisuutta myös opintojensa jälkeen alumnitoiminnassa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 5 myönnettiin Kaisa Paavolalle

Paavolan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä ainejärjestön hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Paavola on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Lisäksi hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä sekä Hallinnon opiskelijaedustajana ja tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 6 myönnettiin Lauri Partaselle

Partasen toiminta Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on aktiivisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa myös hallituskausiensa jälkeen. Lisäksi Partanen on ansioituneesti edustanut hallintotieteilijöitä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa sekä tutortoiminnassa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 7 myönnettiin Johanna Rannalle

Rannan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja ainejärjestön hallituksen monivuotisena jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on tukenut huomattavasti hallintotieteiden opiskelijoita opintopolullaan tekemänsä pitkäaikaisen tutortyön myötä toimimalla niin tutorvastaavana, tutorkouluttajana kuin tutorina.


2014

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 8 myönnettiin Laura Ryyminille

Ryyminin toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Ryymin on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä SVOL-Vaasan (nykyisen SYY-Wasan) hallituksen jäsenenä sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa sekä tutorina. Lisäksi Ryymin on ollut ansioitunut jäsen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 9 myönnettiin Johanna Luomalalle

Luomalan toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Luomala on edistänyt yhdistyksen toimintaa sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana. Lisäksi Luomala on edustanut Hallinnoijat ry:tä SYY-Wasan hallituksen monivuotisena jäsenenä sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa sekä tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 10 myönnettiin Pekka Tuurille

Tuurin toiminta yhdistyksen pitkäaikaisena jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Tuurion edistänyt yhdistyksen toimintaa hallituksen jäsenenä.  Tuuri on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa, tutorina sekä tutorkouluttajana. Lisäksi Tuuri on edustanut Vaasan yliopiston ylioppilaskuntaa VOASin valtuuskunnassa sekä kollegiossa.


2017

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 11 myönnettiin Tapani Veijalle

Veijan toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on edistänyt yhdistyksen toimintaa sekä puheenjohtajana että hallituksen jäsenenä. Veija on ajanut hallintotieteiden opiskelijoiden etua toimiessaan opiskelijaedustajana ja ollut aktiivinen jäsen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Lisäksi hän on toiminut tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 12 myönnettiin Krista-Marilla Foudilalle

Foudilla on toiminut Hallinoijat ry:n hallituksen jäsenenä ansioituneesti ja hänen toimintansa on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut aktiivisena jäsenenä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Lisäksi hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä.


2018

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki numero 3 myönnettiin Kaisa Paavolalle

Paavolan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Paavola on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä sekä Hallinnon opiskelijaedustajana ja tutorina. Lisäksi hän on toiminut myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 13 myönnettiin Aleksi Koivistolle

Koiviston toiminta Hallinnoijat ry:n sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on ansioituneesti edustanut opiskelijaedustajana tiedekunnassa ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä ylioppilaskunnan hallituksessa. Koivisto on toiminnallaan edistänyt merkittävästi hallintotieteiden asemaa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 14 myönnettiin Anette Vuorenmaalle

Vuorenmaan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Vuorenmaa on ansioituneesti edustanut yhdistystä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisäksi hän on toiminut tutorina sekä Hallinnoijat ry:n 35. vuosijuhlien vuosijuhlavastaavana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 15 myönnettiin Katriina Nousiaiselle

Nousiaisen toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Nousiainen on ansioituneesti edustanut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana. Nousiainen on toiminnallaan edistänyt merkittävästi hallintotieteiden asemaa.


2019 

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 16 myönnettiin Johanna Kalliokoskelle

Kalliokosken toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja hallituksen jäsenenä projektivastaavana, koulutuspoliittisena vastaavana sekä varapuheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa edustajana sekä yliopiston kollegion opiskelijaedustajana. Lisäksi hän on toiminut Hallinnon tutkimuksen seuran opiskelijaedustajana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 17 myönnettiin Helmi Niskaselle

Niskasen toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä projektivastaavana ja puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut myös yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa edustajana ja kielikeskuksen johtoryhmän opiskelijaedustajana. Lisäksi hän on tukenut hallintotieteen opiskelijoita opintourallaan toimimalla tutorina.