Hall of Fame

Hallinnoijat ry:llä on merkkiohjesääntö, joka määrittää millaisia ansio- ja kunniamerkkejä järjestö voi myöntää ansioituneille jäsenilleen tai järjestön toimintaa edistäneille tahoille. Ansiomerkit myöntää Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä viiden vuoden välein ja välivuosina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla pidettävässä tilaisuudessa. Hallinnoijat ry voi myös nimetä keskuudestaan kunniajäseniä.

Hallinnoijat ry:n alaisuudessa toimii Hallinnoijien perinneseura. Perinneseuran tarkoituksena ja tehtävänä on ylläpitää Hallinnoijien ja vaasalaisten hallintotieteitä opiskelevien perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan ja perinteiden jatkuvuudesta.

Perinneseura valmistelee esityksen ansiomerkin saajista hallitukselle, jäsenistön esitysten perusteella. Jos perinneseuran jäsenelle esitetään ansiomerkkiä, jäsen jäävätään päätöksenteosta.

Perinneseuran kokoonpano 2024:

Laura Nieminen, Jaakko Rantamäki, Elmo Paloniemi, Aurora Ojala, Vappu Vuori, Akseli Veteläinen, Maria Saita, Laura Koivisto, Niklas Gummerus, Miika Vakkilainen, Minttu Puustinen

 2023

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki numero 4 myönnettiin Johanna Luomalalle. 

Luomala on toiminut Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, SYY-Wasan hallituksen jäsenenä, tutorina, varaedaattorina sekä ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä. Aktiivisen opiskeluaikansa jälkeen hän on edistänyt alumnitoimintaa toimimalla Hallinnoivat alumnit ry:n puheenjohtajana useita vuosia. Luomala on myös työurallaan edistänyt niin hallareiden kuin muiden Vaasan yliopiston opiskelijoiden hyvinvointia ja asemaa yliopistossa                                                    toimiessaan VYY:n edunvalvonta-asiantuntijana sekä pääsihteerinä. Luomala on aikakautensa arvostettu ja pidetty toimija, joka on toiminut pitkäaikaisena ja aktiivisena jäsenenä vilpittömästi hallareiden eduksi edistäen erityisesti alumnitoimintaa.  

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 23 myönnettiin Vappu Vuorelle. 

Vuori on toiminut Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtajana, hallinnon opiskelijaedustajana, tutorina sekä VOAS:in hallituksen jäsenenä. Vuori on toiminut laajasti erilaisissa luottamustehtävissä useiden vuosien ajan. Hän johti yhdistystä koronapandemian aikana ja sen jälkeen toiminnan palautuessa uuteen normaaliin. Vuori on toiminnallaan edistänyt hallareiden ja hallintotieteiden tunnettavuutta ollen aktiivinen osa yhteisöä yliopistolla ja paikallisesti. 

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 22 myönnettiin Laura Koivistolle. 

Koivisto on toiminut Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, projektijaostossa, oppiainevastavaana, sekä cocktailjuhlavastaavana. Koivisto on myös toiminut ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä, SYL:n ilmastoverkostossa, osallistunut Hallintotieteilijäpäivien järjestämiseen tiiminvetäjänä ja toiminut aktiivisesti edustajistossa sekä hallopedina. Koivisto on monipuolisella ja määrätietoisella toiminnallaan edistänyt opiskelijoiden etua niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Hän on myös kehittänyt yhdistyksen hallitusrakennetta ja hoitanut tehtävänsä poikkeuksetta huolellisesti ja pyyteettömästi. 

Hallinnoijat ry:n pronssinen ansiomerkki numero 3 myönnettiin Oscar Mäkiselle. 

Mäkinen on toiminut Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä VYY:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut kansainvälisenä tutorina ja osallistunut Hallintotieteilijäpäivien järjestämiseen. Mäkinen on toiminut aktiivisena jäsenenä koko opintojensa ajan. Hän on toiminnallaan pyrkinyt kyseenalaistamaan totuttuja tapoja, ideoimaan uutta ja yhdistämään ihmisiä. Intohimo saada ihmiset viihtymään on tuonut paljon iloa Hallinnoijat ry:n tapahtumiin ja tehnyt yhdistystä tunnetuksi poikkitieteellisesti. Mäkinen on toiminnallaan edistänyt merkittävästi opiskelijakulttuurin ja -perinteiden säilymistä yliopistoyhteisössä korona-ajan jälkeen.  

Hallinnoijat ry:n pronssinen ansiomerkki numero 2 myönnettiin Teemu Harjuhaahtolle. 

Harjuhaahto on toiminut Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä, yrityssuhdejaoston jäsenenä, VYY:n tutorina sekä Hallintotieteilijäpäivien tiiminvetäjänä. Hän on osallistunut poikkeuksellisen aktiivisesti yhdistyksen toimintaan myös luottamustehtäviensä ulkopuolella. Harjuhaahto on hoitanut tehtäviään pyyteettömästi ja huolellisesti. Hän on idearikas ja ahkera toimija, joka on aina valmis auttamaan muita. Erityistä pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta Harjuhaahto osoitti toimiessaan Hallintotieteilijäpäivät 2021/2022 tapahtuman tiiminvetäjänä.  

Hallinnoijat ry:n pronssinen ansiomerkki numero 1 myönnettiin Kristian Hassille. 

Hassi on toiminut Hallinnoijat ry:n projektijaostossa, VYY:n tutorina ja tutorkouluttajana sekä tutorkoordinaattorina. Projektijaostossa hän ollut mukana toteuttamassa uusia tapahtumakonsepteja, kuten HaSkia. Hassi on edustanut hallareita esimerkillisesti ylioppilaskunnan tutorprojektissa. Hän on toiminnallaan luonut positiivista, kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä opiskelijayhteisössä. Hassin poikkeuksellinen hyväntuulisuus ja kyky olla “kaikkien kaveri” on loistava esimerkki siitä mitä hallarihenki on. Hän on henkilö, jonka kautta hallintotieteistä ja hallareista piirtyy iloinen kuva yliopistoyhteisössä. 

Hallinnoijat ry: kunniajäsenyys myönnettiin Marja Vettenrannalle. 

Vettenranta aloitti taipaleensa Vaasan hallintotieteissä vuonna 1991 aloittaessaan hallintotieteiden maisteriksi johtaneet opintonsa. Hän toimi Hallinnoijat ry:n hallituksen jäsenenä vuonna 1992 sekä puheenjohtajana vuonna 1993. Tämän jälkeen Vettenranta on luonut uraa yliopiston hallinnossa. Lukuisia hallareita opintopolullaan tukenut Vettenranta on työskennellyt vilpittömästi hallareiden eduksi vuosikymmenten ajan. Työssään Vettenranta on myös merkittävästi edistänyt yhdistyksen ja yliopiston välistä yhteistyötä. Hän on tunnettu yliopistoa ja opiskelijoita yhdistävänä henkilönä, joka todella välittää hallintotieteiden opiskelijoista. 

Hallinnoijat ry: kunniajäsenyys myönnettiin Ari Salmiselle 

Salminen toimi hallintotieteen professorin tehtävässä perustamishetkistä vuoden 1983 alusta vuoteen 2015. Tämän jälkeen hän on toiminut useassa luottamustoimessa Vaasan yliopistossa, mm. tiedekunnan dekaanina, vararehtorina ja yliopiston rehtorina. Salmisen toiminta hallintotieteiden opiskelijoiden hyväksi on ollut merkittävässä roolissa opetuksen kehittämiseksi ja tieteenalan paikan vakauttamiseksi. Hän on tehnyt pitkän linjan työtä oppiaineessa kehittäen uusia pääaineita, mikä on vaikuttanut opiskelijamäärien kasvamiseen. 

2022

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 21 myönnettiin Aurora Ojalalle.

Ojala on Hallinnoijat ry:n pitkäaikainen jäsen. Hän on toiminut vuosijuhlatiimissä, yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana. Hänen toiminta on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Ojala on lisäksi toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisena vastaavana vuonna 2022. Hänet tiedetään iloisena henkilönä, joka toiminnallaan luo kaikille positiivista hallarihenkeä.

2021

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 20 myönnettiin Aleksi Sandroosille.

Sandroosin toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja luottamustoimissa on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on ansioituneesti edustanut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kuntapoliittisena vastaavana ja puheenjohtajana. Kuluvalla kaudella hän on toiminut SYL:n varapuheenjohtajana ja YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan hallinnon opiskelijaedustajan varajäsenenä. Lisäksi Sandroos on toiminut VOASin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Sandroos on toiminnallaan edistänyt merkittävästi hallintotieteiden asemaa valtakunnallisesti.

2020

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 18 myönnettiin Roosa Kesoselle.

Kesosen toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja hallituksen jäsenenä, sekä sihteerinä että puheenjohtajana, on ollut merkittävää yhdistyksen ja sen jäsenien hyväksi. Hän on toiminut Hallinnoijien aluetieteen oppiainevastaavana, tutorina ja ollut järjestämässä Hallintotieteilijäpäiviä useana vuotena. Lisäksi hän on toiminut Vaasan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana ja vaikuttanut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä kampus- ja kaupunkipoliittisena vastaavana ylioppilaskunnan hallituksessa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 19 myönnettiin Hannes Torpalle.

Torpan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja luottamustoimissa on ollut merkittävää yhdistyksen ja sen jäsenien hyväksi. Lisäksi hän on toiminnallaan edistänyt hallintotieteiden tunnettavuutta. Hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä kuntapoliittisena vastaavana ja puheenjohtajana ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisäksi hän on vaikuttanut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä sekä hallinnon opiskelijaedustajana yliopiston Johtamisen yksikön johtoryhmässä.

 


2019 

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 16 myönnettiin Johanna Kalliokoskelle

Kalliokosken toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja hallituksen jäsenenä projektivastaavana, koulutuspoliittisena vastaavana sekä varapuheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa edustajana sekä yliopiston kollegion opiskelijaedustajana. Lisäksi hän on toiminut Hallinnon tutkimuksen seuran opiskelijaedustajana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 17 myönnettiin Helmi Niskaselle

Niskasen toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä projektivastaavana ja puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut myös yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa edustajana ja kielikeskuksen johtoryhmän opiskelijaedustajana. Lisäksi hän on tukenut hallintotieteen opiskelijoita opintourallaan toimimalla tutorina.


2018

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki numero 3 myönnettiin Kaisa Paavolalle

Paavolan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Paavola on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä sekä Hallinnon opiskelijaedustajana ja tutorina. Lisäksi hän on toiminut myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 13 myönnettiin Aleksi Koivistolle

Koiviston toiminta Hallinnoijat ry:n sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on ansioituneesti edustanut opiskelijaedustajana tiedekunnassa ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä ylioppilaskunnan hallituksessa. Koivisto on toiminnallaan edistänyt merkittävästi hallintotieteiden asemaa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 14 myönnettiin Anette Vuorenmaalle

Vuorenmaan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Vuorenmaa on ansioituneesti edustanut yhdistystä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisäksi hän on toiminut tutorina sekä Hallinnoijat ry:n 35. vuosijuhlien vuosijuhlavastaavana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 15 myönnettiin Katriina Nousiaiselle

Nousiaisen toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Nousiainen on ansioituneesti edustanut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana. Nousiainen on toiminnallaan edistänyt merkittävästi hallintotieteiden asemaa.


2017

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 11 myönnettiin Tapani Veijalle

Veijan toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on edistänyt yhdistyksen toimintaa sekä puheenjohtajana että hallituksen jäsenenä. Veija on ajanut hallintotieteiden opiskelijoiden etua toimiessaan opiskelijaedustajana ja ollut aktiivinen jäsen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Lisäksi hän on toiminut tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 12 myönnettiin Krista-Marilla Foudilalle

Foudilla on toiminut Hallinoijat ry:n hallituksen jäsenenä ansioituneesti ja hänen toimintansa on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on toiminut aktiivisena jäsenenä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Lisäksi hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä.


2014

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 8 myönnettiin Laura Ryyminille

Ryyminin toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä sekä hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Ryymin on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä SVOL-Vaasan (nykyisen SYY-Wasan) hallituksen jäsenenä sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa sekä tutorina. Lisäksi Ryymin on ollut ansioitunut jäsen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 9 myönnettiin Johanna Luomalalle

Luomalan toiminta Hallinnoijat ry:n jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Luomala on edistänyt yhdistyksen toimintaa sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana. Lisäksi Luomala on edustanut Hallinnoijat ry:tä SYY-Wasan hallituksen monivuotisena jäsenenä sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa sekä tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki numero 10 myönnettiin Pekka Tuurille

Tuurin toiminta yhdistyksen pitkäaikaisena jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Tuurion edistänyt yhdistyksen toimintaa hallituksen jäsenenä.  Tuuri on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa edustajistossa, tutorina sekä tutorkouluttajana. Lisäksi Tuuri on edustanut Vaasan yliopiston ylioppilaskuntaa VOASin valtuuskunnassa sekä kollegiossa.


2013

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki nro 2 myönnettiin Marja Vettenrannalle

Vettenranta on osoittanut työssään merkittävää tukea hallintotieteitä opiskelevia ja Hallinnoijat ry:tä kohtaan. Hän on opiskeluajoistaan lähtien pitänyt järjestöämme sydämenasianaan. Nykyään Vettenranta tekee päivittäin merkittävää työtä hallintotieteilijöiden parissa, ja osoittaa suurta kiinnostusta yhdistyksemme toimintaa kohtaan. Myös hänen toimintansa Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 3 myönnettiin Eero Kalliolle

Kallion toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja ainejärjestön hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Kallio on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:t’ä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Lisäksi Kallio on toiminut ansioituneesti Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä, ja Hallinnon opiskelijaedustajana. Hän on myös tukenut hallintotieteiden opiskelijoita opintopolullaan olemalla tutortoiminnassa mukana.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 4 myönnettiin Emmi Niemiselle

Niemisen toiminta Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää ainejärjestön hyväksi. Nieminen on edistänyt yhdistyksen toimintaa niin kaudellaan ainejärjestön puheenjohtajana kuin sen jälkeenkin. Lisäksi Nieminen on ansioituneesti edustanut hallintotieteilijöitä hallinnon opiskelijaedustajana. Hän on myös tukenut hallintotieteen opiskelijoita opintopolullaan myös tutortoiminnan myötä, ja osoittanut aktiivisuutta myös opintojensa jälkeen alumnitoiminnassa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 5 myönnettiin Kaisa Paavolalle

Paavolan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä sekä ainejärjestön hallituksen jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Paavola on ansioituneesti edustanut Hallinnoijat ry:tä myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa ja Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa. Lisäksi hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa niin puheenjohtajistossa kuin jäsenenä sekä Hallinnon opiskelijaedustajana ja tutorina.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 6 myönnettiin Lauri Partaselle

Partasen toiminta Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on aktiivisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa myös hallituskausiensa jälkeen. Lisäksi Partanen on ansioituneesti edustanut hallintotieteilijöitä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, Filosofisen tiedekunnan tilaisuuksissa sekä tutortoiminnassa.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 7 myönnettiin Johanna Rannalle

Rannan toiminta Hallinnoijat ry:n pitkäaikaisena jäsenenä ja ainejärjestön hallituksen monivuotisena jäsenenä on ollut merkittävää yhdistyksen hyväksi. Hän on tukenut huomattavasti hallintotieteiden opiskelijoita opintopolullaan tekemänsä pitkäaikaisen tutortyön myötä toimimalla niin tutorvastaavana, tutorkouluttajana kuin tutorina.


2011

Hallinnoijat ry:n kunniajäseneksi valittiin Esa Hyyryläinen, Kirsi Lähdesmäki, Ilpo Ojala, Pirkko Vartiainen sekä Olli-Pekka Viinamäki.

Hyyryläinen, Ojala, Lähdesmäki, Vartiainen sekä Viinamäki ovat toimineet vuosia yhdistyksen tilintarkastajina, ja näin ollen edistäneet yhdistyksen toimintaa kiitettävästi.


2010

Hallinnoijat ry:n kultainen ansiomerkki nro 1 myönnettiin Leeni Raudalle (ent. Terkko) 

Raudan toiminta Hallinnoijat ry:n perustamisessa ja ensimmäisena puheenjohtajana on ollut merkittävää yhdistyksen olemassaololle ja toiminnan jatkuvuudelle.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 1 myönnettiin Marja Vettenrannalle

Vettenranta on toiminut ansiokkaasti Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana. Vettenranta on näin ollen edistänyt yhdistyksen toimintaa omalla puheenjohtajakaudellaan sekä nykypäivänä.

Hallinnoijat ry:n hopeinen ansiomerkki nro 2 myönnettiin Elisa Kannastolle

Kannasto on toiminut pitkäaikaisesti aktiivisesti Hallinnoijat ry:n hyväksi ollen aktiivinen ja luotettava. Kannasto on edistänyt Hallinnoijat ry:n toimintaa osallistumalla tapahtumien järjestämiseen


2009

Hallinnoijat ry:n kunniajäseneksi valittiin Isa-Tuuli Tuominen.

Tuominen on toiminut halhallituksen jäsenenä ja Hallareiden 25-vuotisjuhlien vastaavana. Tämän lisäksi Tuominen on tehnyt pitkän päivätyön mm. toimimalla ylioppilaskunnan edustajistossa ja hallintotieteiden tiedekuntaneuvostossa.