Mitä hallituksessa oikeasti tehdään?

Helmi Niskanen, puheenjohtaja

Puheenjohtaja, kuten nimikin jo kertoo, johtaa ja ohjaa hallituksen toimintaa, eli siis huolehtii kokonaisuudesta. Tehtävään kuuluu myös yhdistyksen jatkuvuuden takaaminen ja sen kehittäminen. Puheenjohtaja on kuitenkin myös yksi hallituksen jäsenistä ja tässä pestissä pääseekin näkemään hyvin laajasti muidenkin hallitusten jäsenten tehtävät. Hommaan kuuluu myös paljon edustustehtäviä sekä Vaasassa että muualla, verkostoituminen tapahtuu siis kuin itsestään! Hallitusvuosi on kiireinen, mutta se antaa hurjasti enemmän mitä se ottaa, hae rohkeasti mukaan!

Roosa Kesonen, sihteeri ja tietosuojavastaava

Sihteerin arkisin tehtävä on luoda kokousten pohjalta pöytäkirjat ja tarkastuttaa ne. Pöytäkirjojen ansiosta onkin hyvin perillä siitä, mitä koko yhdistyksessä tapahtuu.  Sihteerille kuuluu yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä, kuten jäsenrekisterin hallitseminen ja vuosikatsauksen kirjoittaminen. Lisäksi tehtävänä on toteuttaa fuksijulkaisu syksyn uusille hallareille. Sihteeri pääsee ehdottomasti myös osallistumaan tapahtumien järjestämiseen muun hallituksen kanssa.

Tällä kaudella sihteerin tehtävään lisättiin tietosuojavastaavan rooli EU:n asettaman tietosuoja-asetuksen myötä. Tämä tarkoittaa tietoturvan valvomista ja toteutumisen seuraamista yhdistyksen toiminnassa. Käytännössä huolehtimista siitä, että tietosuojasta ilmoitetaan esimerkiksi tapahtumailmoittautumisissa ja omavalvonta toteutuu. ​ Aikamoinen haaste tuo uudistus, mutta opetti paljon!

Uskon oppineeni hyödyllisiä taitoja työelämääkin ajatellen, ainakin kokoustekniikat ovat hallussa. Sihteerin tehtävä on opettanut erityisesti huolellisuutta ja ajanhallintaa sekä kehittänyt kirjoitustaitoja. Hallituskausi on ollut mieletön!

Jenna Kynkäänniemi, työelämävastaava

 Työelämävastaavan pesti on uusi ja se alkoi meidän hallituksessa kokeiluna nyt tällä kuluvalla hallituskaudella. Työelämävastaavan toimeen kuuluu excursioiden järjestäminen ja työelämään liittyvät asiat. Lisäksi olen voinut olla mukana myös muissa projekteissa ja auttamassa siellä missä tarvitaan. Minua työelämä asiat kiinnostivat kovasti, sillä olen ehtinyt jo olemaan työelämässä ennen opiskeluja Vaasan Yliopistossa. Tämä paikka on hallituksessa ehdottomasti paikka, jota voi vielä kehittää ja kaipaisi uutta innokasta tekijää, jolla olisi uusia ideoita ja suunnitelmia annettavana. Mikäli koet, että haluaisit olla mukana kehittämässä tietotaitoa joita opiskelijat opiskeluaikanaan saavat työelämästä ja urapoluista tämä on juuri oikea paikka sinulle.

Emilia Sorri ja Oscar Mäkinen, projektivastaavat

Hallituksessa projektivastaavana pääsee ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia esimerkiksi sitsejä, kahvihetkiä ja peli-iltoja. Tarkoituksena on ylläpitää ja luoda hallareiden yhteishenkeä sekä lisätä hyvää mieltä tapahtumien avulla.

Mitä projektivastaava käytännössä tekee?

Kaikki alkaa siitä, kun ideoidaan tapahtumaa, joka jäsenistöllemme halutaan järjestää. Tämän jälkeen suunnitellaan, mitä kaikkea täytyy hoitaa tapahtumaa varten ja millaisella budjetilla tapahtumaa lähdetään järjestämään. Suunnittelun pohjalta lähdetään toteuttamaan tapahtumaa esimerkiksi varaamalla tapahtumapaikka, sopimalla tarjoiltavista, tilaamalla haalarimerkkejä, järjestämällä lipunmyynti ja luomalla eventti. Itse pääpäivänä on hyvän suunnittelun pohjalta jäljellä enää tapahtuman varsinainen toteuttaminen. Tapahtumapaikalle mennään hyvissä ajoin järjestelemään paikat kuntoon muun hallituksen ja projektijaoston voimin. Projektivastaavan pestissä pääsee toteuttamaan omia ideoita yhdessä muiden kanssa!

Jaan-Kristian Lehtoranta, liikuntavastaava

 Liikuntavastaavana mun tehtävä on järjestää Hallarit hikoilee -liikuntatapahtumia ja hankkia liikuntaan liittyviä yhteistyökumppaneita yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa. Liikuntatapahtumat koostuvat erilaisista lajikokeiluista ja tapahtumia järjestetään noin kahden viikon välein.

Mitä liikuntavastaavan homma käytännössä on? Tapahtuman järjestäminen lähtee suunnittelusta: mitä, missä, milloin, mitä tarvitaan mukanaan, mitä maksaa ja muut huomioitavat asiat. Taustatyön jälkeen facebook-event ulos ja lopuksi jäljelle jää vain itse tapahtuman ohjaaminen ja liikunnasta nauttiminen.

Tää homma sopii sulle, jos tykkäät liikunnasta ja haluat päästä järjestämään alkoholittomia tapahtumia kaiken muun opiskelijaelämän vastapainoksi. Mun mielestä parasta ainejärjestötoiminnassa on olla mukana järjestämässä kaikkea kivaa ja mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. On aivan mahtavaa kuulla jälkeenpäin, että tapahtuma on ollut onnistunut ja ihmisillä on ollut hauskaa!

Johanna Kalliokoski, koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan pesti pitää sisällään palautteen keräämistä ja analysoimista, oppiainevastaavatoiminaan vetämistä sekä rutkasti verkostoitumista. Kopon vastuulla on huolehtia hallareiden edunvalvonnasta pysymällä kärryillä yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisasioista sekä toimimalla opiskelijoiden äänenä henkilökunnan suuntaan. Tässä hommassa pääsee tekemään töitä yhdessä monien eri sidosryhmien, kuten VYY:n, muiden ainejärjestöjen, edunvalvontavaliokunnan ja yliopiston henkilöstön kanssa. Kopon pesti antaa eniten sellaiselle, joka on kiinnostunut yhteisen edun edistämisestä sekä koulutuksen ja opintojen kehittämistyöstä. Kulunut vuosi on antanut minulle todella paljon ja voin lämpimästi suositella jokaiselle, jolle edunvalvonta on lähellä sydäntä!

Perttu Haapala, rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tulee olla hyvin perillä järjestön taloudellisesta tilanteesta, eli siitä mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Pääosin aika kuluu järjestön kirjanpidosta huolehtimisesta sekä laskuja maksaessa ja lähetellessä. Aika ajoin tulee myös tapahtumia, jolloin vaaditaan tarkkaa tilanteen tasalla olemista, kuten nyt tulevien vuosijuhlien aikana. Tehtäviin kuuluu myös erilaisten tapahtumien tuloslaskelmien tekemistä, näihin saattavat osallistua myös projut tai puheenjohtaja. Tehtävää on tasaisesti koko vuoden ajan ja pääosin pystyy ainakin kirjanpidon osalta päättämään teetkö sitä harvemmin enemmän kerralla, vai useammin vähän kerralla. Käteiskassasta huolehtiminen kuuluu myös rahastonhoitajan vastuulle, sen laskeminen ja kassavihon läpikäyminen tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin. Tässä on omat haasteensa, sillä käteiskassaa käyttävät useat ihmiset, useissa erilaisissa tilanteissa ja merkinnät saattavat olla toisistaan poikkeavia. Mobilepay tilin hallinnointi kuuluu myös rahastonhoitajan vastuulle ja sen suosiosta onkin seurannut lisää hommaa rahikselle. Tehtäviin sisältyy tietysti myös säännöllinen kokoustaminen, Hallinnoijien tapahtumiin osallistuminen sekä muiden hallituslaisten auttaminen tarvittaessa. Rahastonhoitajan ei tarvitse omata erityiskykyjä, vaan kiinnostus taloudenhoitoa ja järjestötoimintaa kohtaan riittävät. Hain viime vuonna juuri tähän hommaan oppiakseni hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten. Parasta onkin ollut juuri uusien mielenkiintoisten asioiden oppiminen.

Essi Karkkulainen, tiedottaja

Tiedottajan tehtävänä on jakaa informaatiota jäsenistölle ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa meidän sosiaalisten medioiden kanavien kautta. Tärkeimmät kanavat ovat Facebook ja Instagram, joita päivitetään aktiivisesti. Lisäksi sähköpostilista on tärkeä tiedotuskanava, sillä sitä kautta tulee paljon enemmän muutakin ajankohtaista tietoa hallareille kuin vain meidän tulevista tapahtumista. Tiedottajan tehtäviin kuuluu myös tenttiarkiston päivittäminen. Tenttiarkistossa pyritään pitämään tuoreimpia tenttejä, joita jäsenistömme on tuonut tenttiboksiin. Myös nettisivujen päivittäminen on tiedottajan vastuulla. Tiedottajan tehtäviin sopii henkilö, joka tykkää päivitellä sosiaalisen median kanavia ja haluaa keksiä uusia innovatiivisia ideoita tapahtumien mainostamiseen, eikä visuaalisesta silmästä ainakaan haittaa ole!

Nea Kaivonen, yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan vastuualueena on sponsoreiden hankinta haalareihin ja tapahtumiin, haalareiden tilaaminen, yhteistyökumppaneiden kontaktointi, yhteistyösopimusten laadinta ja uusiminen sekä yrityssuhdejaoston johtaminen. Tässä pestissä ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja sen vuoksi yrityssuhdevastaavaksi sopii mielestäni ulospäinsuuntautunut ja avoin ihminen, joka ei pelkää sosiaalisia tilanteita tai vastuuta.

Oon oppinut tämän vuoden aikana niin sosiaalisia taitoja kuin vastuunkantamista. Näiden lisäksi parasta tässä vuodessa on ehdottomasti ollut uusiin ihmisiin tutustuminen ja kaikki huikeat tapahtumat mihin on päässyt osallistumaan.