Kannanotto: Ehdotamme arvoksi avoimuutta

Yliopistomme on tiivis yhteisö, joka tukee opiskelijoita koko opiskelujen ajan. Vaasan yliopisto markkinoi yliopistomme tarjoamaa koulutusta uusille hakijoille tällä lauseella ja se on kaikunut opiskelijoidemme puheessa kautta vuosien. Ensimmäistä kertaa olemme siinä tilanteessa, että emme pysty täysin allekirjoittamaan tätä väitettä. Opiskelijat kokevat nykyisin, että yhteydenpito yliopiston sisällä ei täysin tavoita heitä, eivätkä he saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa tehdessään ratkaisuja opintojensa ja erityisesti tulevaisuutensa suhteen.

Tämä kannanotto ei kritisoi muutosta, vaan yliopistomme toimintatapoja ja avoimuuden puutetta viestinnässä. Meidän mielestämme on tärkeää, että Vaasan yliopisto profiloituu, jotta yliopistomme tarjoama koulutus tekee meistä kilpailukykyisiä toimijoita työmarkkinoilla. Me haluamme muutosta ja pyrimme löytämään siitä uusia vahvuuksia ja tarjoamaan ideoita siihen, minkälaista tulevaisuutta nykyisille ja uusille opiskelijoille ja tutkijoille yliopistossamme tarjotaan.

Vaasan yliopistossa tapahtuu suuria muutoksia, jotka koskettavat henkilöstöä ja kaikkia opiskelijoita. Yliopiston ainejärjestöt ottavat kantaa CoMedia ry:n ja Hallinnoijat ry:n aloitteesta yliopiston hallinnon tapaan pitää tiedekuntauudistus suljettujen ovien takana. Tärkeistä asioista ja isoista päätöksistä tulee viestiä ajoissa ja mahdollisimman avoimesti.

Koemme, että yliopiston sisäinen viestintä ei tavoita riviopiskelijoita riittävän tehokkaasti. Heikko yhteinen viestintä saa aikaan epävarmuutta ja epäluottamusta yliopistoamme kohtaan, mikä on näkynyt opiskelijoiden palautteessa. Avoimuus lisää muutosmyönteisyyttä ja helpottaa muutoksen läpivientiä kaikille osapuolille. Yliopistomme tarjoaman muutosjohtamisen ja -viestinnän johtavan koulutuksen tulisi näkyä myös yliopistomme harjoittamassa sisäisessä viestinnässä.

Me ainejärjestöt sitoudumme avoimuuden ja läpinäkyvyyden arvoon ja toivomme sitä myös yliopistoltamme.

CoMedia ry
Giga ry
Hallinnoijat ry
Tutti ry
Warrantti ry
Övertäjät ry