Harjoittelussa Opetushallituksessa

Kesä on tunnetusti harjoitteluiden kulta-aikaa, ja parhaillaan useat innokkaat hallarit paiskivat töitä mitä erilaisimmissa virastoissa ja organisaatiossa. Itse nappasin varaslähdön harjoitteluelämään jo viime keväänä, ja ihailin Helsingin kevään ja kesän saapumista Hakaniemenrannassa Opetushallituksen ikkunoiden takaa.

sannamari_harkka1

Harjoittelussani työskentelin Opiskelijavalintojen yksikössä, joka huolehtii esimerkiksi haku- ja koulutustarjontaportaali Opintopolku.fi:n sekä sen ruotsin- ja englanninkielisten vastineiden ylläpidosta ja kehittämisestä, ja muista opiskelijahakuihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Minä työskentelin toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen liittyvien asioiden parissa, mutta yksikössä huolehditaan myös korkeakoulusektorin hauista.

Tiimimme ydintehtävät liittyivät hakijoille ja koulutuksenjärjestäjille suunnattuun neuvontapalveluun, hakemusten käsittelyyn ja valintaprosessin eteenpäin viemiseen. Ennen harjoitteluani minulla ei ollut aavistustakaan siitä, kuinka monivaiheinen esimerkiksi yhteishaun valintaprosessi on; hakemuksen lähettämisen jälkeen tapahtuu lukuisia asioita ja tarkistuksia, ennen kuin valintatulokset ovat valmiita lähetettäviksi. Toisen asteen yhteishaun prosessin jatkuu pitkin kevättä, ja oli tiimillemme selkeästi suurin ponnistus. Samaan aikaan yhteishaun valintaprosessin kanssa pyörivät kuitenkin myös erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haut sekä valmistavien koulutusten haku myöhemmin keväällä, joten tekemisen puutetta ei harjoitteluni aikana ehtinyt tulla.

sannamari_harkka3

Hallintotieteellinen koulutus antoi hyvän pohjan harjoittelun työtehtävissä toimimiseen yleisestikin ottaen, mutta erityisesti julkisoikeuden sivuaineopinnot olivat hyödyllisiä harjoittelussani. Koulutuksiin hakijoilla on mahdollisuus muuttaa hakutoiveitaan hakuajan puitteissa, ja toisen asteen koulutuksen hauissa nämä muutokset tehdään pääsääntöisesti Opetushallituksen toimesta. Näissä tehtävissä hallintolain tuntemus oli tarpeen, sillä muutosten tekemisen tulee tapahtua tietyn menettelykaavan mukaan. Opiskelijavalinta on valituskelpoinen hallintopäätös, joten kaikkien siihen vaikuttavien asioiden on tärkeää olla kunnossa, ja muutosten tapahtua tarkan menettelytavan mukaisesti.

Hakuihin liittyvien tehtävien ohella pääsin harjoittelussani myös esimerkiksi kertaamaan tilastotieteen perusteita hakijapalautteiden analysoimisen muodossa, kokoustamaan niin oman tiimimme kuin yksikkömmekin kanssa sekä vierailemaan esittelijänä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän kokouksessa. Opiskelijavalintojen yksikössä harjoittelijat ovat yhtä arvokkaita työntekijöitä kuin viraston vakituisetkin asiantuntijat, ja pääsimme näkemään ja kokemaan kevään aikana monenlaista Opetushallituksen vuosijuhlista Yritysmaratonviestille osallistumiseen. Opetushallitus oli minulle harjoittelupaikkana jo unelmien täyttymys, mutta yhdessä tekemisen meininki ja viihtyisä työympäristö viimeistelivät onnistuneen harjoittelun.

sannamari_harkka2Monet opiskelukavereistani ovat ehtineet suorittaa harjoittelunsa jo minua aiemmin, esimerkiksi toisen ja kolmannen opiskeluvuoden välisenä kesänä. Kolmannen vuoden kevät osoittautui kuitenkin minulle sopivaksi ajankohdaksi, sillä saatuani kaikki tarvittavat kurssit suoritettua olin vapaa hakemaan harjoittelupaikkoja vaikka kesken varsinaisen opiskeluvuodenkin. Myöhempi ajankohta oli hyödyllinen myös siinä mielessä, että sain harjoitteluni aikana hyviä aiheideoita tulevana syksynä alkavaa graduseminaaria ajatellen. Alustavia suunnitelmia graduni aiheesta on jo tehtykin, ja syksyn pyörähtäessä käyntiin pääsee tutkimus- ja kirjoitustyö kunnolla vauhtiin.

Mutta vielä on kesää, harjoitteluita ja lomaa koulutehtävien parista jäljellä. Työn iloa harjoittelun parissa puurtaville ja rentouttavia lomapäiviä kaikille hallareille, sekä isosti onnea opiskelupaikasta syksyn uusille hallarifukseille!

Sanna-Mari Kauko