Hallintotieteiden on muututtava hallinnon mukana

Maakuntahallinto, sote-uudistus ja yhtiöittäminen ovat nyt valmistelussa. Suomen hallinto on historiallisessa murroksessa. Lähes 300 000 ihmisen työpaikat siirtyvät maakuntahallinnon alaisuuteen.

Tulevaisuuden kunta tuottaa elinvoimaa, kaavoittaa, kouluttaa ja tukee järjestöjä. Kunta on omistajaohjaaja ja sateenvarjo kunnallisille osakeyhtiöille ja liikelaitoksille. Virkamies toteuttaa strategista johtamista ja on yhä enemmän tekemisissä hankintalainsäädännön parissa. Tulevaisuuden maakunta tekee aluekehittämistä, tukee työllistymistä ja vastaa sote-palveluista.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on todennut, että hallituskauden loppupuolella tullaan käynnistämään myös keskushallinnon uudistus. Pirstaloituneiden ministeriöiden ja valtion eri organisaatioiden rakenne ja tehtäväjako tullaan arvioimaan. Koko yhteiskuntamme hallinto on siis murroksessa. Tarvitsemme uusia virkamiehiä, jotka koulutetaan tekemään tätä muutosta.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden on muututtava ajassa ja vastattava ilmiöihin. Pieni tiedekuntamme on ketterä, edistyksellinen ja yhteisöllinen. Tässä kolme ideaani kuinka hallintotieteiden koulutusta tulisi uudistaa:

1. Hallarien soveltuvuuskokeet

Voisimme olla Suomen ensimmäinen yhteiskunta-alan yksikkö ja ottaa käyttöön soveltuvuuskokeet. Pääsykoemateriaalin lisäksi kokeillaan haastattelua, jossa testattaisiin hakijan motivaatiota ja ryhmätyötaitoja. Näin luotaisiin uuden sukupolven dynaamisia virkamiehiä. Meiltä valmistuu fiksuja, rohkeita ja määrätietoisia tekijätyyppejä.

2. Tehdään vaikuttajaviestinnän maisteriohjelma

Yhteiskunnan valta-asetelmat muuttuvat. Etujärjestöjen asema, media ja lobbaus kehittyvät. Voisiko Vaasan yliopisto olla Suomen ensimmäinen yliopisto, joka tarjoaa vaikuttajaviestinnän maisteriohjelman? Hallintotieteen opinnoilla ymmärretään tuntemaan paikallinen, maakunnallinen, kansallinen ja EU:n tasoinen päätöksentekokoneisto. Viestinnän opinnot auttavat ymmärtämään mediaa ja luomaan taidot opiskelijalle tavoittaa ja vakuuttaa. Filosofinen tiedekunta voisi luoda kansallisesti erittäin laadukkaan ja ainutlaatuisen maisteriohjelman.

3. Pääaineet vastaamaan muutosta

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan on ehdottomasti kytkettävä sosiaalihuollon perusopinnot mukaan. Uudistunut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muokkaa kelpoisuusvaatimuksia. Sote-hallinnon tuleville asiantuntijoille ja esimiehille tarvitaan perusteet myös substanssiosaamiselle. Yhtiöittämisen myötä tarvitaan sote-esimiehiltä uudenlaista talous- ja hankintalakiosaamista.

Aluetieteen opintopaketin on huomioitava maakuntalaki ja profiloiduttava maakuntahallintoon. Kaavoituksen perusopinnot eivät olisi pahaksi. Tuleva maakuntahallinto tarvitsee virkamiehiltään myös EU-osaamista sekä liikenneinfran, työllisyys- ja elinkeinopalvelujen tuntemusta.

Julkisjohtaminen voisi profiloitua kouluttamaan virkamiehistöä säätiöiden, kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden palvelukseen. Lisäksi julkisjohtaminen voisi myös luoda järjestöjohtamisen opintokokonaisuuden. Julkisoikeuden pääaineessa tulee huomioida keskushallinnon uudistus. Hallareita nousee vauhdilla ministeriöihin ja valtiolle yhteiskuntatieteilijöiden ja oikislaisten ohi.

Pidetään Vaasan hallarien tutkinto työelämärelevanttina, kiinnostavana ja konkreettiset taidot sisältävänä. Hallinnoijat ry:n hallitus on yhdessä tiedekunnan henkilöstön kanssa tehnyt loistavaa yhteistyötä. Jatketaan tätä työtä. Uskalletaan kokeilla ja rohkeasti profiloitua.

Ylpeästi hallari,

Aleksi Koivisto

Kirjoittaja on kolmannen vuoden hallintotieteiden opiskelija ja FCG Koulutuksen koulutuskoordinaattori