HALLARIELÄMÄÄ JO YLI 20 VUOTTA

Hallintotieteet ja Vaasan yliopisto ovat olleet iso osa elämääni jo yli 20 vuotta. Aloitin julkisoikeuden opinnot yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 1991. Tuohon aikaan Suomi oli syvässä lamassa ja oli hyvä hetki opiskella. Rahoitin opinnot pääosin lainalla ja vain kesäajat olin töissä. Opintojen aikana toimin mm. tuutorina, opiskelijapolitiikassa, Hallinnoijat ry:ssä puheenjohtajana sekä edustajiston jäsenenä. Kannustan lämpimästi jokaista opiskelijaa osallistumaan mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskunta- ja järjestötoimintaan. Siitä saa monenlaisia eväitä; kokous- ja neuvottelutaitoja sekä verkostoja, joiden merkityksen olen ymmärtänyt vasta myöhemmin.

 

Harjoittelu on kuulunut osaksi hallintotieteiden tutkintoja alusta lähtien. Oman harjoitteluni suoritin tiedekunnan opintoneuvojana syksyllä 1993. Tehtäviini kuului mm. opetusaikataulujen laadinta sekä hallintotieteiden koulutuksen 10-vuotisjuhlavalmistelut. Harjoittelun aikana syntyi kipinä opintohallinnon tehtäviin ja syksystä 1994 lähtien olen työskennellyt yhtäjaksoisesti Vaasan yliopistolla. Työtehtävät ovat hieman vaihdelleet, mutta fokus on ollut opintoasioissa koko ajan. Työnilo on säilynyt ja uusia haasteita on tullut, mutta oman työni kannalta olennaisinta on jatkuva ja suora kontakti opiskelijoihin. Tässä työssä kun ei ole koskaan valmis.

 

Valtakunnallisesti suhteellisen pienen yksikön vahvuus on reaktioherkkyys ja oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Myös opiskelijapalautteella on iso merkitys; esimerkiksi tänä keväänä opetussuunnitelmien päivityskierroksella tehtiin uudistuksia erityisesti opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Uusi valintakoekirja ”Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon” ilmestyi vuoden vaihteessa. Toivottavasti hallintotieteiden valintakokeessa 1.6.2015 nähdään paljon hyviä ja motivoituneita hakijoita! Hallintotieteiden koulutuksen seuraava iso haaste on tammikuussa 2016 Helsingissä alkava sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterikoulutus.

 

Lukuvuosi 2014–2015 alkaa olla lopuillaan ja ensi lukuvuoden suunnittelu on jo alkanut. Opetusaikataulut laaditaan siten, että ne ovat pääosin valmiina juhannukseen mennessä. Hallintotieteiden opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelut saavat myös lisävahvistusta, kun FM Susanna Mäenpää on aloittanut amanuenssina filosofisen tiedekunnan opintotiimissä 1.4.2015 lukien. Susannan työpanos jakautuu sekä hallintotieteisiin että humanistiselle koulutusalalle. Tarkemmin Susannan työtehtävistä informoidaan ennen lukuvuoden alkua.

 

KUVA: Lapsuudenkodin pihassa tuomi kukki näin ”komiasti” kesällä 2014 eli kesää ja kärpäsiä odotellessa 

KUVA: Lapsuudenkodin pihassa tuomi kukki näin ”komiasti” kesällä 2014 eli kesää ja kärpäsiä odotellessa 

Aurinkoista kevättä ja kesää kaikille!!

 

Marja Vettenranta

Hallintotieteiden opintopäällikkö