Oppiainevastaavat

Oppiainevastaavat toimivat Halhallituksen koulutuspoliittisen vastaavan apuna. Oppiainevastaavan tavoite on lisätä tiedonkulkua kaikkien hallareiden ja tiedekunnan kesken ja siten välittää mm. opiskelijoiden palautetta ja kehitysideoita pääaineen professorien tietoisuuteen. Oppiainevastaavat toimivat muiden …

Edustajisto

Ylintä päätöksentekovaltaa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa käyttää 30 jäseninen edustajisto. Edustajisto valitaan joka toinen vuosi vaaleilla. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä 2021. Edustajiston …

Periaatteet

Yhdistyksen tehtävä on valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja. Hallinnoijat pyrkivät vaikuttamaan opiskelijoiden etuihin tiedekunnassa ja ylioppilaskunnassa. Tärkein edunvalvonnallinen toimi on kaksi kertaa vuodessa kerättävät opiskelijapalautteet, joihin …