Periaatteet

Yhdistyksen tehtävä on valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden
opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja.

Hallinnoijat pyrkivät vaikuttamaan opiskelijoiden etuihin tiedekunnassa ja
ylioppilaskunnassa. Tärkein edunvalvonnallinen toimi on kaksi kertaa vuodessa
kerättävät opiskelijapalautteet, joihin vastaamalla jokainen opiskelija voi antaa
tärkeää palautetta niin yhdistyksemme kuin tiedekuntamme toiminnasta.

Hallitus tapaa tiedekunnan hallintoa ja opetushenkilökuntaa säännöllisesti.
Tapaamisissa keskustellaan opiskelijoiden antamista palautteista ja
ajankohtaisista opintoasioista. Lisäksi yhdistyksemme tekee tiivistä
yhteistyötä SYY-Wasa ry:n kanssa. Hallareiden edunvalvonnasta kampuksella
vastaa Hallinnoijat ry:n hallitus, joka tekee läheistä yhteistyötä tiedekunnan,
muiden ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kanssa.

Halhallituksen koulutuspoliittinen vastaava on hallareiden edunvalvonnan ykköstoimija.
Häneen voit olla yhteydessä, jos huomaat epäkohtia, joihin pitää puuttua.
Ainejärjestö on sitä varten, että opiskelijan opiskeluajasta tehdään paras mahdollinen.
Hallareiden koulutuspoliittisen vastaavan yhteystiedot löydät hallituksen esittelystä!