Oppiainevastaavat

Oppiainevastaavat toimivat Halhallituksen koulutuspoliittisen vastaavan apuna.

Oppiainevastaavan tavoite on lisätä tiedonkulkua kaikkien hallareiden ja
tiedekunnan kesken ja siten välittää mm. opiskelijoiden palautetta ja kehitysideoita
pääaineen professorien tietoisuuteen. Oppiainevastaavat toimivat muiden aineopiskelijoiden matalan kynnyksen tiedotuskanavana. Tällä toiminnalla pyritään
kehittämään siis ihan käytännön asioita meidän kaikkien hyväksi.

Jotta muutoksia parempaan voidaan saada aikaan, tulee opiskelijoiden itse
osallistua aktiivisesti opintojen kehittämiseen ja pyrkiä vaikuttamaan
kohtaamiinsa epäkohtiin. Olkoon asia kuinka luova tai absurdi, älä pelkää
ottaa yhteyttä oppiainevastaaviin tai tarvittaessa kopoon, jos koet,
että sinua on kohdeltu kaltoin kurssilla tai muuten vain haluat ehdottaa
vaikka uutta kurssisuoritustapaa sinun pääaineesi kurssiin.

Tavoitteena on saada jokaiselle pääaineelle oma oppiainevastaava,
eli jos Sinä olet kiinnostunut vaikuttamaan jonkun opintosuunnan opetukseen ja
sisältöön vielä vahvemmin, älä epäröi ottaa yhteyttä jo oppiainevastaavina toimiviin,
tai hallareiden koulutuspoliittiseen vastaavaan.

Tällä hetkellä koulutuspoliittisena vastaavana ja oppiainevastaavina toimivat:

Halhallituksen koulutuspoliittinen vastaava:

Ida Kettuoja

kopo.(at)hallinnoijat.fi

Aluetiede:

Emilia Virtanen

emilia.virtanen(at)student.uwasa.fi

Sosiaali- ja terveyshallintotiede:

Joel Järvensivu

joel.jarvensivu(at)student.uwasa.fi

Julkisjohtaminen:

Henri Miettinen

henri.miettinen(at)student.uwasa.fi

Julkisoikeus: 

Sonja Vieristö

sonja.vieristo(at)student.uwasa.fi