Mikä Hallinnoijat ry?

Ainejärjestö on osa jokaisen opiskeluaikaa, myös sinun!

Hallinnoijat ry tarjoaa jäsenilleen erilaisia etuja kuten edunvalvontaa kampuksella ja
tuotealennuksia yhteistyökumppaneiltamme.
Lisäksi järjestämme lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Ennen kaikkea Hallinnoijat ry luo yhteisöllisyyttä hallintotieteiden opiskelijoille.
Kokoamme hallintotieteilijöitä yhteen ja toimimme linkkinä tiedekuntamme välillä.
Toimintaamme kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan alusta asti!

Hallinnoijat ry on vuonna 1983 perustettu ainejärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja, toimia opiskeluolosuhteiden parantamiseksi, lisätä hallintotieteellisen koulutuksen tunnettavuutta ja edistää jäsentensä vapaa-ajan sosiaalista toimintaa sekä tarjota harrastusmahdollisuus yhdistystoiminnassa. Hallinnoijat ry arkikielessä Hallarit toimii siis hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestönä Vaasan yliopistossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hallinnoijat ry järjestää jäsenilleen muun muassa kokouksia, liikuntaa, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Näistä esimerkkeinä Hallarit hikoilee – liikuntatapahtuma, sitsit, peli-illat ja ulkopaikkakunnille suuntaavat excursiot.


Miten mukaan toimintaan?

Ainejärjestömme järjestämiin tapahtumiin tai tempauksiin on kuka tahansa tervetullut. Mikäli osallistuminen edellyttää osallistumismaksua, on se jäsenillemme oletetusti edullisempia.


Haluaisitko olla mukana järjestämässä tapahtumia tai suunnittelemassa yhteistyökumppanuuksia / -sopimuksia?

Ainejärjestömme toimintaan on mahdollista päästä mukaan eri tasoilla ja toimikauden pituus on yksi vuosi. Mahdollisuuksia on esimerkiksi hallitustoiminta ja sen alaiset jaostot. Jaostoja meillä on sekä projektijaosto että yrityssuhdejaosto (ysv). 

Projektijaosto suunnittelee, totetuttaa ja ideoi tapahtumia ympäri vuoden. Haku jaoston toimintaan on vuosittain tammikuussa. 

 

Yrityssuhdejaostossa pääsee ideoimaan yhteistyökuvioita, solmimaan ja suunnittelemaan sopimuksia yhteistyötahojen ja -sponsoreiden kanssa. Haku jaostoon on myöskin vuosittain tammikuussa.