Mikä Hallinnoijat ry?

Ainejärjestö on osa jokaisen opiskeluaikaa, myös sinun!

Hallinnoijat ry tarjoaa jäsenilleen erilaisia etuja kuten edunvalvontaa kampuksella ja
tuotealennuksia yhteistyökumppaneiltamme.
Lisäksi järjestämme lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Ennen kaikkea Hallinnoijat ry luo yhteisöllisyyttä hallintotieteiden opiskelijoille.
Kokoamme hallintotieteilijöitä yhteen ja toimimme linkkinä tiedekuntamme välillä.
Toimintaamme kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan alusta asti!

Hallinnoijat ry on vuonna 1983 perustettu ainejärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja, toimia opiskeluolosuhteiden parantamiseksi, lisätä hallintotieteellisen koulutuksen tunnettavuutta ja edistää jäsentensä vapaa-ajan sosiaalista toimintaa sekä tarjota harrastusmahdollisuus yhdistystoiminnassa. Hallinnoijat ry arkikielessä Hallarit toimii siis hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestönä Vaasan yliopistossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hallinnoijat ry järjestää jäsenilleen muun muassa kokouksia, liikuntaa, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Näistä esimerkkeinä Hallarit hikoilee – liikuntatapahtuma, sitsit, peli-illat ja ulkopaikkakunnille suuntaavat excursiot.