Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset
tiedekunnan toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista.
Tiedekuntaneuvostossa on professorikunnan, opiskelijoiden sekä
muun henkilöstön edustajat. Kullakin tiedekunnalla on oma tiedekuntaneuvostonsa.
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on kolme opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan keskeisistä asioista. Sen tehtävänä on
mm. päättää ja tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi, hyväksyä tiedekunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys, hyväksyä määrärahojen jakoperiaatteet
dekaanin rahanjakoa varten. Näiden tehtävien lisäksi tiedekuntaneuvosto nimittää
henkilöt opetus- ja tutkimusvirkoihin, tiedekunnan ylimpiin hallintovirkoihin
sekä tekee esitykset hallitukselle professorin virantäytöstä,
hyväksyy opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalinnan
periaatteet sekä tekee esityksen hallitukselle tiedekunnan sisäänottomäärästä.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee myös väitöskirjat,
lisensiaattitutkimukset ja pro gradu- tutkielmat.