Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kaudella 2020 hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta.

                  HALHALLITUS 2020


Puheenjohtaja

Aurora Ojala

aurora.ojala(at)student.uwasa.fi


Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava

Tilma Silvonen

tilma.silvonen(at)student.uwasa.fi


Sihteeri ja tietosuojavastaava

Annalotta Järvinen

annalotta.jarvinen(at)student.uwasa.fi


Rahastonhoitaja

Henri Miettinen

henri.miettinen(at)student.uwasa.fi


Yrityssuhdevastaava

Teemu Harjuhaahto

teemu.harjuhaahto(at)student.uwasa.fi


Tiedottaja

Laura Koivisto

laura.koivisto(at)student.uwasa.fi


Työelämävastaava

Vappu Vuori

vappu.vuori(at)student.uwasa.fi


Liikuntavastaava

Riikka Hauhtonen

riikka.hauhtonen(at)student.uwasa.fi


Projektivastaava

Elina Kauppinen

ida.kauppinen(at)student.uwasa.fi


Projektivastaava

Mikko Nieminen

mikko.nieminen(at)student.uwasa.fi