Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kaudella 2020 hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta.   …

Tietosuoja

Tässä tietosuojalausunnossa osoitamme kuinka Hallinnoijat ry suojaa jäseniensä yksityisyyttä sekä kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme kerättyjä henkilötietoja. Lisäksi lausunto sisältää oikeutesi rekisteröitynä. Henkilötiedolla tarkoitamme tässä lausunnossa tietoja, joiden avulla sinut …

Hall of Fame

Hallinnoijat ry:llä on merkkiohjesääntö, joka määrittää millaisia ansio- ja kunniamerkkejä järjestö voi myöntää ansioituneille jäsenilleen tai järjestön toimintaa edistäneille tahoille. Ansiomerkit myöntää Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja  yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä viiden vuoden …